Izvješće sa 89. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 28. prosinca 2023. godine

TNT GROUP

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici jednoglasno je donijela Odluku o davanju suglasnosti Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije na Program o izmjenama Programa utroška sredstava tekućih  prijenosa za 2023. godinu  reguliranje prava – egzistencijalna novčana naknada razvojačenim braniteljima u iznosu od 170.000,00 KM, kao i Odluku davanju suglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava tekućih  prijenosa za 2023. godinu Izdatci za ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji, obitelji poginulih branitelja i razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji u iznosu od 330.000,00 KM.

Vlada je donijela Zaključak kojim se usvaja  Informacija u vezi s namjenskim utroškom sredstava  po Ugovoru o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH, Broj: 09-11-6-2-4359-U-KA10/22 od 10 lipnja 2022.godine, u iznosu od 7.358.882,00 KM.

Usvojena je i Odluka o odobravanju sredstva iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije u iznosu od 79.200,00 KM u svrhu financiranja rada ove institucije.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka kojom se zaklada “Linnovate” sa sjedištem u ulici Zgona b.b. Livno proglašava  zakladom od razvojnog interesa za Hercegbosansku županiju. Zaklada “Linnovate” prepoznata je od strane Vlade Hercegbosanske županije kao nevladina organizacija koja putem uspostavljenog Linnovate Business parka pruža dodatnu podršku edukaciji, poslovanju, poduzetništvu, izvozu te pristupu financijama kroz rad poslovnog inkubatora i trening centra u suradnji sa lokalnim i inozemnim partnerima, te time kroz uvođenje suvremenih poslovanja, visoko kvalitetne i motivirane radne snage doprinosi gospodarskom razvoju Hercegbosanske županije.

Odlukom Vlade odobrena su financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 KM iz Tekuće pričuve, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu  financijske pomoći Udruzi umirovljenika Hercegbosanske županije za nastavak rada. Također, Vlada je donijela i Odluku kojom se  Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2000,00 KM Udruzi pčelara ”Duvanjski vrisak” – Tomislavgrad, Bana Jelačića b.b., Tomislavgrad, kao financijska pomoć za kupnju pčelinjih pogača za prihranu pčelinjih zajednica koje se nalaze kod pčelara lošijeg imovnog stanja kao i za rad Udruge.

Među ostalim, na današnjoj sjednici donesena je i Odluka kojom se odobrava preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika Ministarstva graditeljstva, obnove i prostornog uređenja Hercegbosanske županije i Srednje strukovne škole Tomislavgrad u iznosu od 4.583,62 KM u svrhu realizacije projekta „ Čistoća je pola zdravlja „

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda u predmetu davanja koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane ukupne snage 92.5MW u cilju korištenja solarnog potencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad lokacija Orlovac, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja Ugovora o koncesiji.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva HBŽ Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za prijenos udjela. Ovom odlukom koncesor, Vlada HBŽ potvrđuje da je stvarni i pravni vlasnik udjela u društvu F.L.Wind d.o.o.Tomislavgrad u trenutku donošenja ove Odluke.

Donesena je i Odluka o pristupanju  provođenja postupka  dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u općini Bosansko Grahovo, ukupne snage 18×4,25 MW. Ovom Odlukom se utvrđuje pristupanje provođenju procedure dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u općini Bosansko Grahovo ukupne snage 18×4,25 MW za proizvodnju električne energije u Hercegbosanskoj županiji na način i kroz postupak kako je to definirano Zakonom o koncesijama (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 14/03 i 8/08) ) te podzakonskim propisima. Predmet koncesije je iskorištavanje solarnog potencijala u Hercegbosanskoj županiji u svrhu proizvodnje električne energije na području općine Bosansko Grahovo, lokacija Zebe  u K.O.Peći, z.k broj 3074/1,  površine 117,3 ha.

Vladahbz

livnovine.com

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima