Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

TNT GROUP

Ovjereni fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora imati napomenu da izvornik, odnosno diploma, sadrži suhi žig koji nije vidljiv na kopiji. Ovjerene kopije diploma također moraju sadržavati potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u bilo kojoj fazi natječajnog procesa zatražiti od kandidata da pokažu originale ovjerenih fotokopija dokumenata koji se koriste kao dokaz ispunjavanja uvjeta natječaja. Ako pozvani kandidat ne udovolji zahtjevu Agencije za provjeru autentičnosti dostavljenih ovjerenih kopija dokumenata, bit će isključen iz natječajnog procesa.

Izabrani kandidat mora u roku od 8 dana od primitka obavijesti o rezultatima javnošću natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.

Prijava, zajedno s potrebnom dokumentacijom, mora biti podnesena u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

                    AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJANJE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
                                     Ul.Gabijela Jurkića br. 2.
                                            80101 Livno
                                            s naznakom
 „Javni natječaj za radno mjesto rukovodećeg državnog službenika
          u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 s pozivom
                                     na broj: 14-30-8-42/24″

Mupk10

Izvor: ( livnovine.com / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima