Obavijest o javnom pozivu za podjelu novčane podrške EU energetski siromašnim kućanstvima

Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize bit će objavljen 23. listopada. Navedeni javni poziv, zajedno s pripadajućim prijavnim obrascem, bit će, između ostalog, dostupan na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba) iz kojeg su, zbog boljeg upoznavanja javnosti, dane napomene.

Pod uvjetima utvrđenim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih kućanstava:

Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za život, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekoj drugoj osnovi, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak na osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tijekom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa

Važno je napomenuti kako će se prijave podnositi jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva u razdoblju od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine. Zbog navedenog Javni poziv i pripadajući prijavni obrazac bit će dostupni za preuzimanje i na web stranici Općine Čitluk.

The post Obavijest o javnom pozivu za podjelu novčane podrške EU energetski siromašnim kućanstvima appeared first on Općina Čitluk.

citluk.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima