POZIV ZA PRUŽANJE USLUGE INDIVIDUALNIH I GRUPNIH SUPERVIZIJA ZA UPOSLENIKE/CE PROGRAMA SOS DJEČIJE SELO GRAČANICA – Udruženje mreža za izgradnju mira

VIŠE IZVRŠILACA (ugovor o djelu)

Mjesto rada: Tuzla i Gračanica

Supervizijski proces je profesionalni standard za uposlenike koji su odgovorni za brigu o djeci u SOS Dječjim selima u BiH. Cilj supervizije je obezbjediti profesionalni rast i razvoj supervizanata, podrška i rasterećenje u suočavanju sa svakodnevnim profesionalnim izazovima, poučavanje supervizanata, jačanje mentalnog zdravlja, prevencija profesionalnog sagorijevanja, itd. Supervizor je odgvoran za organiziranje i vođenje grupnih i po potrebi individualnih supervizijskih sesija za uposlenike_ce.

  • Vođenje grupnog i individualnog supervizijskog procesa, za različite grupe uposlenika
  • U skladu sa iskazanim potrebama supervizanata, standardni sadržaj supervizijskih sastanaka upotpuniti sa alternativnim pristupima u svrhu rasterećenja i opuštanja (relaksacija, zvukoterapija, mindfulness…)
  • Dostavljanje kratkog izvještaja svaka tri mjeseca te finalnog godišnjeg izvještaja o dinamici susreta kao i preporuka određenih edukacija za dalje jačanje profesionalnih kapaciteta  uposlenika.
  • Fleksibilnost u odnosu na potrebe grupe, radno vrijeme i organizovanje termina za superviziju.

Sve zadatke, način i dinamiku rada supervizor će obavljati u dogovoru i po uputama odgovorne osobe iz SOS Dječija sela BiH.

Očekuje se da će rezultati supervizije pozitivno uticati na: poboljšanje kvalitete brige, povećanje motivacije za rad, zaštitu osoblja od profesionalnog izgaranja, podizanje kohezije i saradnje među zaposlenima i shodno tome i podizanje učinka na poslu.

 Maksimalan broj bodova
Završen studij u oblasti psihologije ili/i psihološkog savetovanjaPosjedovanje međunarodno priznatog certifikata za psihoterapiju (prednost imaju profesionalci koji su završili školovanje za superviziju)Radno iskustvo od najmanje 3 godineIskustvo u pružanju usluga supervizije, sa potvrđenim časovima ili dokazom/referencama60
Finansijska ponuda/cijena po satu; posebno za individualne seanse i grupne seanse40
Ukupno100

Trajanje angažamana: 01.01.2023.-31.12.2024. (pauza juli i avgust)

Ponuđači se pozivaju da pošalju svoje prijedloge putem pošte na na adresu SOS Dječije selo Gračanica, Hermann Gmeiner 1, 75320 Gračanica; sa naznakom „Aplikacija za vanjskog saradnika – supervizora“

Dokumentcija koju je neohodno dostaviti:

  • Kopija diplome o završenom obrazovanju i sertifikate obuka;
  • Pisma o referencama koja dokazuju iskustvo u relevantnoj oblasti;
  • Finasijska ponuda izražena u bosnaskim markama (BAM)

Napomena:

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima