PRODAJA VIŠE PARCELA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRADU LIVNU

TNT GROUP

Grad Livno preko Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije.

Na prodaju su građevinska zemljišta na području k.o. SP Ljubunčić označena kao k.č. 2227/2, Marića greda, površine 300 m², zk.ul.br.1128 k.o. SP Ljubunčić,

na području naseljenog mjesta Livno, k.o. SP Žabljak označena kao k.č. 102/5, Okrajak, površine 509 m², zk.ul.br. 1566 k.o. SP Žabljak

i na području naseljenog mjesta Držanlije, naselje Karijani k.o. SP Guber označena kao k.č. 525/51, Koš, površine 625 m², zk.ul.br.64 k.o. SP Guber i k.č. 525/52, Koš, površine 625 m², zk.ul.br.64 k.o. SP Guber.

Prodaja parcela će se obaviti putem javnog nadmetanja-licitacije za izgradnju objekata kuća za odmor-vikendice i pomoćnog objekta-garaže.

Detalji o procesu javnog nadmetanja su navedeni u dokumentima i informacijama koje je potrebno dostaviti prema propisima.

Izvor: ( relax-portal.info / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima