Šumarstvo “Prenj” Konjic: U toku akcija jesenjeg pošumljavanja

Preduzeće Šumarstvo “Prenj” Konjic obavlja redovno jesenje pošumljavanje, a za potrebe pošumljavanja korisiti sadnice iz rasadnika preduzeća na Boračkom jezeru. Planirano je da se zasadi oko 220 hiljada sadnica.

Prema planu gazdovanja za 2023. godinu Šumarstvo “Prenj” Konjic provodi redovnu akciju jesenjeg pošumljavanja tokom koje će biti posađeno oko 220 hiljada sadnica, a na kojoj površini i unutar kojih područja  za radiokonjic.ba poajašnjava, rukovodilac Službe uzgoja, integralne zaštite i rasadničke proizvodnje u preduzeću Šumarstvo “Prenj”, Fedža Voloder.

Ove godine, predviđeno je pošumljavanje na površini od 71,30 ha i popunjavanje na površini od oko 6 ha, dok je planom predviđena površina za pošumljavanje područja krša, 8 ha. Pošumljavanje će se vršiti unutar visokih šuma, opožarenih površina i površina koje su zahvaćene nelegalnim sječama od strane N.N. lica, gdje su napravljene gole sječe na velikim površinama i gdje su veliki problemi.

U procesu pošumljavanja planirano je da se na ŠPP “Konjičko” zasadi 192.500 sadnica, a na 8 hektara krša 19.500 komada sadnica.

Radovi će se vršiti u gospodarskim jedinicama:

  • Neretvica, Neretvica -krš- lokalitet: Smrčevina, Duboki potok, Oglavak, Otunski Vis, Palinski potok, Trkulja, Bogodo, Medveđa kosa, Rudinski potok, Obaščica, Jasišta, Budišnja ravan, Raotiči, Čemerno ,Rasvar, Petralj.
  • Kraljuščica-Trešanica, Kraljuščica-Trešanica- krš- lokalitet: Torine, Gradina, Lipa, Ječmeno brdo, Ivan planina, Mali Ivan, Bratisova, Pušine, Preslica, Lapov Do, Repovica, Šušnjar, Huseinov bor, Galjevo, Homolje, Bale, Bikova kosa, Zukića kosa, Jasen , Vrtla, Zlatar.
  • Slatinica-Račica – lokalitet: Dudlica, Gubinjača, Grude, Humac, Jagodnji do, Šiljevac, Konjsko, Gomilova griza, Jasika, Kolijevka.
  • Kalinovik-Ljuta – lokalitet: Gorica, Stara gora, Kozica, Kočki krst, Sirovica, Lugov vrat,Pušine,Kruševice, Zelomići, Dugi rat, Humac.
  • Kokošinjak-Čičevo – lokalitet: Karaula, Sadine, Maniti vrh, Rat, Kosmanci, Kriva Kosa, Mala poljana, Vlaka.
  • Borašnica-Rakov laz – lokalitet: Točila, Veliki lišaj, Ravna strana, Boračka Draga, Duboka rupčina, Zdravac, Razdolje.
  • Borci-Tranjina – lokalitet: Milakovac, Jažve.
  • Idbar, Idbar – krš- lokalitet: Rapta, Bukov laz, Gradina.
  • Crna rijeka – lokalitet:  Malo šljeme, Mecin potok, Jarčina kosa, Ravnica.
  • Spiljani Lovnica-lokalitet: Delića polje, Zvekuša, Spiljani.

Pošumljavanje se vrši dva puta godišnje, u proljeće i jesen, a posaditi oko  220 hiljada sadnica u toku jesenjeg pošumljavanja nije posao koji uposlenici Šumarstva “Prenj” Konjic mogu sami obaviti, kazao je Voloder.

“Mi angažujemo dodatnu radnu snagu jer je nemoguće zasaditi ovaj broj sadnica u ovako kratkom periodu, koji traje od 15. oktobra do smrzavanja tla. Kada padne snijeg ili smrzne tlo, mi ne možemo pošumljavati, to je gubljenje vremena i novca jer se te sadnice neće primiti. Osim radnika preduzeća Šumarstvo “Prenj”, učestvovat će razne nevladine organizacije, u pregovorima smo sa osnovnim školama u Konjicu, Odredom izviđača “Neretva” Konjic koji svake godine učestvuju u akciji pošumljavanja. Moram pomenuti i firmu “Rukotvorine” u vlasništvu porodice Nikšić. Trebali bismo organizovati zajednički akciju pošumljavanja.

Pošumljavati se, ne može bilo kad i bilo gdje, pojašnjava Voloder.

“Prilikom planiranja pošumljavanja i odabira sadnica mora se voditi računa o pedološkim i sastojinskim prilikama u cilju formiranja mješovitih sastojina kao najvrijednijih i ekološki najstabilnijih tvorevina. Posao pošumljavanja nije samo doći i posaditi sadnicu. To mora neko nadgledati, a to rade djelatnici Šumarstva “Prenj”, odnosno inženjeri koji su školovani za taj posao. Sadnja se mora kontrolisati.”

U prvoj polovini 2023. Godine, u akciji  protljenog pošumljavanja  na području ŠPP “Konjičko” i ŠPP-KRŠ “Konjičko” posađeno je 31.500 sadnica crnog bora, javora, kedre i voćkarica.

radiokonjic.ba

16.11.2023.

radiokonjic.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima