Više od polovice vijećnika je potpuno pasivno

TNT GROUP

U periodu od 16.11.2022. do 15.11.2023. godine Centar za građansku suradnju Livno vršio je monitoring aktivnosti vijećnika u Gradskog vijeća (GV) Livno.

Sjednice GV se održavaju sukladno Zakonu i Poslovniku o radu GV što osiguravaju tajnik i predsjednik GV..

Svi materijali za sjednice GV vijećnicima se uglavnom dostavljaju na vrijeme sukladno Poslovniku o radu GV uz neke izuzetke gdje se materijali za sjednicu uruče vijećnicima tijekom same sjednice, te su u nemogućnosti objektivno raspravljati i donositi odluke na sjednici.

Sjednice Kolegija GV se zakazuju prije sjednice GV, a zapisnici se dostavljaju GV. Povjerenstvo  za  propise GV i  tajnik GV trebali bi ispitivati opravdanost i zakonitost odluka koje dostavlja izvršna vlast jer su prema Zakonu odgovorni i jedni i drugi.

Ovo se u praksi ne događa – čak u nekim GV tvrde da je za zakonitost odluka odgovorna samo izvršna vlast tj. predlagač i da GV sa zakonitošću nema ništa.

Nepoznavanje Zakona i drugih propisa od strane vijećnika GV, ostavlja mogućnost izvršnoj gradskoj vlasti da na ovaj način manipuliraju gradskim vijećem servirajući često netočne ili „frizirane“ informacije.

GV vodi evidenciju o nazočnosti i glasovanju vijećnika/ca, ali ove informacije nisu dostupne javnosti.

Ono što je vrlo bitno naglasiti jeste da bi zapisnici sa sjednica gradskih vijeća, nakon usvajanja, trebali biti javni dokumenti, i trebaju biti postavljeni na službenim web stranicama, tako da su dostupni svim građankama i građanima.

Dajući generalnu ocjenu, možemo reći da općinskim/gradskim vijećima upravljaju političke stranke, a ne vijećnici kao odgovorni i izabrani građani.

U većini slučajeva ne zastupaju interese građana nego interes svoje stranke.

Vijećnici, kao i građani koje zastupaju, moraju biti svjesni da mandati nisu u vlasništvu stranaka, nego vijećnika imenom i prezimenom, te sami vijećnici, gradska vijeća i gradonačelnici zajedno sa svojim službama, moraju zastupati interese građana, a nipošto vlastite – osobne interese.

Od stručne službe Gradskog vijeća Livno uglavnom dobijemo odgovore na upite i zahtjeve, sjednice GV se ponovo prenose na Radio Livno.

izvješće o radu gradskog vijeća livno: više od polovice vijećnika je potpuno pasivno

Centar za građansku suradnju Livno

izvješće o radu gradskog vijeća livno: više od polovice vijećnika je potpuno pasivno

relax-portal.info

mostarski.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima