Zakazana 31. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

TNT GROUP

Općinsko vijeće općine Posušje najavilo je 31. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati sutra (28. prosinca) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Na dnevnom redu sjednice je 21 točka:

1. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Posušje za 2023. godinu

2. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2024. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2024. godinu

4. Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2022. godinu

5. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za razdoblje siječanj-lipanj  2023. godine

6. Prijedlog Odluke o ažuriranom planu kapitalnih investicija za 2024. godine

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim upravnim pristojbama

8. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“  Posušje

b) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“  Posušje

9. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio  Posušje d.o.o.

10. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za  prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje

11. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 05-31-1431/07 od 27.11.2007. godine

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog 110 kV dalekovoda za TS  110/33 kV Oštrc

13. Prijedlozi Odluka o zamjeni nekretnina-zemljišta

14. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom

15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III  (Vukovarska ulica i Splitska ulica)

16. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VINJANI (Galići-Brijeg)

17. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Vrpolje-Šarići)

18. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Vrpolje-Barišići)

19. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VINJANI (Lončari-Lončareva strana)

20. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica Marka  Marulića-sjeverni dio)

21. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Na sjednici će se razmatrati i prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje, ako isti bude uvršten u dnevni red.

Objava Zakazana 31. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje pojavila se prvi puta na Posušje.info.

www.posusje.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima