FOTO: Stručna predavanja u Domu zdravlja Tomislavgrad povodom Svjetskog dana bubrega

TNT GROUP

Svjetski dan bubrega globalna je kampanja kojom se podiže svijest o važnost bubrega za cjelokupno zdravlje te se promiču oblici prevencije, ranog otkrivanja  i liječenja bubrežnih bolesti kako bi se smanjila njihova učestalost i komplikacije.

Povodom obilježavanja  Svjetskog dana bubrega u Domu zdravlja Tomislavgrad održan je sastanak v.d.ravnatelja Ivanke Živković, dr.med., i  pacijenata s bubrežnim oboljenjima – pacijenata na dijalizi  s područja općina Tomislavgrad i Livna.

Dom zdravlja Tomislavgrad vozilom za dijalizu vrši prijevoz pacijenata s bubrežnim oboljenjima tri puta u tjednu u Županijsku bolnicu Dr.fra. Mihovil Sučić Livno. Potaknuti tom činjenicom na sastanku se razgovaralo o problemima s kojim se pacijenti susreću, ciljevima i mogućnostima poboljšanja usluge prijevoza kao i cjelokupne zdravstvene skrbi.

FOTO: Stručna predavanja u Domu zdravlja Tomislavgrad povodom Svjetskog dana bubrega

Nakon konstruktivnog sastanka, Stipe Radoš, dr.med,spec.interne medicine održao je predavanja za pacijente s bubrežnim oboljenjima.

Predavanju su prisustvovale i medicinske sestre Internog odjela -odsjek hemodijalize Županijske bolnice Dr. fra. Mihovil Sučić Livno.

Ovim putem, v.d. ravnatelja Ivanka Živković, dr.med., zahvaljuje se svima na odazivu na sastanak i prisustvu na stručnom predavanju u Domu zdravlja Tomislavgrad.

Također, naglasak stavlja da pacijenti imaju problema s pristupom skrbi i lijekovima zbog visokih troškova i dezinformacija, što utječe na njihovo zdravstveno ponašanje i pridržavanje. Podizanje svijesti o rizičnim čimbenicima KBB-a kao što su dijabetes, hipertenzija i pretilost, poboljšanje zdravstvene pismenosti o izboru zdravog načina života, brige o sebi i promicanje dugoročnog pridržavanja strategija liječenja može donijeti velike koristi, osobito ako se rano započne i dosljedno održava. Uključivanje pacijenata u organizacije za zagovaranje i lokalne zajednice osnažit će ih da donose informirane odluke i poboljšaju svoje zdravstvene ishode.

FOTO: Stručna predavanja u Domu zdravlja Tomislavgrad povodom Svjetskog dana bubrega FOTO: Stručna predavanja u Domu zdravlja Tomislavgrad povodom Svjetskog dana bubrega

Ovim putem v.d. ravnatelja Ivanka Živković, dr.med. koristi priliku još jednom se zahvaliti našem velikom dobrotvoru  g. Miji Matiću Mijušiću na velikodušnoj donaciji dva vozila namijenjena prijevozu  pacijenata na dijalizu.

 UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

DODAJEMO JOŠ JEDNU DOBRU VIJEST IZ VLADE FEDERACIJE BiH!

FOTO: Stručna predavanja u Domu zdravlja Tomislavgrad povodom Svjetskog dana bubrega

www.tomislavnews.com

Izvor: ( www.tomislavnews.com / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima