GRAD LIVNO I GRADONAČELNIK NISU NADLEŽNI ZA DODJELU KONCESIJA

TNT GROUP

Radi istinitog informiranja, prije svega, livanjske a onda i šire javnosti obraćamo se priopćenjem kojim ćemo objasniti nadležnosti po pitanju procedure dodjele koncesije za određeno područje. Također ćemo iznijeti, točno i nepristrano, sve ono što je u nadležnosti Gradske uprave Livna a tiče se procedura i radnji potrebnih kako bi zainteresirani investitori određeno područje dobili pod koncesiju.

Prvo i osnovno: Grad Livno, Gradonačelnik Livna, ne dodjeljuju koncesije niti to mogu činiti. To nije u nadležnosti Grada.

Dodjela koncesija je isključivo u nadležnosti Vlade Hercegbosanske županije i to sukladno Zakonu o koncesijama Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 14/03 i 8/08). U tom zakonu člankom osam propisano je: „Odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za određeno dobro donosi Vlada Županije na prijedlog resornog ministarstva.“

Prema tome, Grad nikako ne može biti, niti je odgovoran za bilo kakve propuste, nepravilnosti ili nešto slično kada je riječ o dodjeli koncesije zainteresiranom društvu na području grada Livna. A propusta i nepravilnosti, po svemu sudeći ima, i to upravo onih koji su i nadležni, zakonom obvezni, za dodjelu koncesija.

Nadležnost Grada Livna jest izdavanje lokacijskih dozvola kao i davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata i to po zaprimljenim zahtjevima.

Sukladno tome, po zaprimljenom zahtjevu,  Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna izdala je lokacijsku dozvolu gospodarskom društvu Get Wind Kruzi d.o.o.  broj: 07-19-4-15/23 17.1.2023. Lokacijska dozvola je izdana za postavljanje mjernog stupa za mjerenje potencijala vjetra na k.č. 1718/1 ko SP Priluka.

Potom je, po ustaljenoj zakonskoj proceduri, sukladno Odluci o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Livna, broj:7/18 i 2/19) po kojoj Grad Livno može davati u zakup zemljište radi izgradnje privremenih objekata, potpisan ugovor s gospodarskim društvom Get Wind Kruzi d.o.o. Livno, koga zastupa direktor Ante Kasalo. Ugovor o zakupu zemljišta (broj: 02-04-1154/23 od 18.4.2023. godine) potpisan je na period od dvije godine. Ugovorom je dano u zakup navedeno zemljište, u površini od 180 m2, za postavljanje mjernog stupa za mjerenje potencijala vjetra na lokalitetu  Golija, Livno.

Iz svega navedenog jasno je da je Grad izdao lokacijsku dozvolu, za što je i nadležan, i da je slijedom toga potpisao Ugovor s navedenim društvom kako bi isti postavio mjerni stup privremenog karaktera i to na period od dvije godine na maloj površini i kojega je po isteku ili raskidu ugovora dužan ukloniti.

Dakle, Grad Livno ovim ugovorom o zakupu nije dodijelio koncesiju, niti je, ponavljamo, nadležan za dodjelu koncesije. To je isključiva nadležnost Vlade Hercegbosanske županije.

Nadalje, kako bismo učinili sve sa svoje strane, kada je riječ o proceduri stavljanja određenog područja pod koncesiju, poduzeli smo sve zakonom dozvoljene i potrebne radnje. Mislimo, prije svega, na organiziranje javnih rasprava u zgradi Gradske uprave. Tako je organizirana i provedena javna rasprava putem nadležnog Povjerenstva, u postupku razmatranja zahtjeva Ministarstva gospodarstva HBŽ kojim se od Gradskog vijeća Livno traži davanje prethodne suglasnosti u postupku dodjele koncesije gospodarskom društvu „GET Wind Kruzi“ d.o.o. Livno za izgradnju vjetroelektrane „Golija“.

Javna rasprava je provedena radi informiranja građana i cjelokupne javnosti te aktivnog uključivanja istih u procese dodjele koncesija, a sve sukladno zakonu. Time je Grad Livno pokazao potpunu transparentnost u postupcima dodjele koncesija. To su prepoznali i svojim dolaskom u velikom broju potvrdili i građani Livna.

Smatramo da bi, po primjeru Grada Livna, i druge institucije jednako tako trebale postupati i transparentno uključivati i upoznavati javnost sa svim aktivnostima koje se odnose na stavljanje zajedničkih dobara pod koncesije.

Poznato je da je Vlada Hercegbosanske županije, za što je i nadležna, do sada izdala niz koncesija i to na period od 30 godina. Kad su već i date koncesije pojedinim društvima zbog čega jedinice lokalne samouprave od toga nemaju nikakve koristi? A trebale bi imati. Primjerice, Gradu Livnu je iz županijskog proračuna kao prihod od koncesija za 2022. godinu uplaćeno tek 280 maraka (!?)

Na koncu, Grad Livno je uvjeren da prostora za zelenu energiju ima, ali pod određenim uvjetima, s jasnijim i kvalitetnijim zakonskim odredbama i nikako bez znanja stanovnika Livna. Grad Livno i Gradonačelnik će uvijek štiti i braniti interese svojih sugrađana.

Darko Čondrić, gradonačelnik Livna

Izvor: ( livnovine.com / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima