Održana prezentacija projekta “Konjic održiva turistička destinacija”

TNT GROUP

Iako je Gradska uprava Konjic u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj “Prvi korak” poduzela određene korake u cilju unapređenja i razvoja turizma i turističke djelatnosti u Konjicu, poput formiranja turističkog klastera “Welcome to Konjic” i prepoznavanja Grada Konjica, na međunarodnom nivou,  kao lidera održivog turizma i jedne od pet  zelenih destinacija u Bosni i Hercegovini,  prostora za napredak uvijek ima. Tako je danas  u sali Gradskog vijeća predstavljen projekat “Konjic održiva turistička destinacija”, koji će biti implementiran tokom 2024. i 2025. godine, uz finansijsku podršku nevladine organizacije “Caritas” Švicarska.

Održana prezentacija projekta “Konjic održiva turistička destinacija”

Podsjećamo, Grad Konjic je u novembru prošle godine postao jedan od sedam gradova u BiH koji su sklopili ugovor sa ovom organizacijom, a kako je tada za naš portal kazala direktorica Udruženja za posao i poduzetništvo “LiNK”, koje je partner ovog projekta, Alisa Gekić- svaka opština i grad odredili su svoje strateške prioritete na kojima će raditi. U svim strateškim dokumentima Grada Konjica, koji je od novembra učesnik ovog projekta, turizam je prepoznat kao jedna od okosnica razvoja.

Šta je to planirano u okviru ovog projekta i koliko će sredstava biti uloženo u realizaciju planiranih aktivnosti za radiokonjic.ba pojašnjava Orhan Tucović,  šef kabineta gradonačelnika Konjica.

”Vrijednost ugovora sa Caritasom je 200.000 KM, a Grad Konjic će sufinansirati, biti ravnopravan partner i platiti 100.000 KM. Ugovor će se realizirati u tri različita pravca. Jedan od njih je uređenje turističke baze, uspostavljanje mehanizama za poboljšanje turističkih djelatnosti. Drugi je instaliranje fotonaponskih ćelija na određene objekte i treći, najvažniji, je regulacija raftinga kao jednog od brendova naše turističke ponude. Završetkom ovog projekta mi ćemo imati obučene skipere, donesen  Pravilnik koji će regulisati tu oblast i što je možda još važnije, imat ćemo definisanu i izgrađenu izlaznu stanicu, već imamo ulaznu. Kada završimo imat ćemo osnovu za praćenje i možemo ozakoniti djelatnost raftinga” – kazao je Tucović.

Implementacijom projekta “Konjic održiva turistička destinacija” doprinijelo bi se boljem razumijevanju principa održivog razvoja turizma, jačanju mehanizma za koordinaciju, stvaranju uslova za unapređenje usluga u sektoru turizma i promociji Konjica kao poželjne turističke destinacije, što je i osnovni cilj ovog projekta,  kazala je direktorica Agencije za ekonomski razvoj “Prvi korak” Ajla Greda, koja je za naš portal pojasnila i koji su to specifični ciljevi ovog projekta.

“Jedan od specifičnih ciljeva projekta je  stvoriti  preduslove za sistemsko praćenje i upravljanje razvojem turizma u Konjicu. Danas smo imali priliku da čujemo jedan set aktivnosti na kojima ćemo raditi u narednom periodu, tako kako bismo odgovorili upravo na ovaj prvi specifični cilj. U narednom periodu uradit ćemo potrebnu analizu stanja u outdoor turizmu i angažovati konsultanta koji će nam kreirati metodologiju prikupljanja i obrade podataka, kako bismo kreirali tu potrebnu bazu koju bismo koristili kasnije za potrebne analize i statističke obrade” – kazala je Greda.

Drugi specifični cilj je, navodi Greda, sistemski urediti tržište za dva turistička proizvoda koji nudi Grad Konjic.

“S obzirom na to da rafting predstavlja najzastupljeniji oblik outdoor aktivnosti, njegovim sistemskim uređenjem i povezivanjem sa planinarskim turizmom, želimo doprinijeti održivom razvoju i unapređenju usluga u sektoru turizma. Uvođenjem sistema kontrole i upravljanja raftingom i drugim turističkim uslugama uz učešće mehanizma za koordinaciju, a to je naš turistički klaster pod nazvom “Welcome to Konjic”, smatramo da ćemo osigurati polaznu osnovu za upravljanje razvojem destinacije.”

Nakon prezentacija održane je diskusija, a za naš portal su govorili vlasnici rafting klubova Eldin Gakić i Kasim Džajić.

Održana prezentacija projekta "Konjic održiva turistička destinacija"
Održana prezentacija projekta “Konjic održiva turistička destinacija”

“Naravno da situacija u samom turizmu može biti bolja. Drago mi je da su ljudi iz Agencije “Prvo korak” i Gradske uprave Konjic zajedno sa nama koji smo direktno involvirani u turizam, svakodnevno bave tim pitanjem, te  pokušavaju da unaprijede rafting, ali i druge aktivnosti u turizmu u Konjicu, a samim tim i uslove života naših sugrađana i nas samih”- poručio je Gakić.  

“Svakog proljeća bismo se trebali podsjetiti šta smo uradili, razmisliti šta trebamo uraditi. Danas smo razgovarali o dobrim temama; sigurnosti, o dolasku, odlasku, zapošljavanju, problemu radne snage. Volio bih da je pitanje raftinga riješeno  prije 20 godina, ali bolje je ikad nego nikad”– dodao je Džajić.

Projektne aktivnosti će, kako je najavljeno, početi već naredne sedmice analizom postojećeg stanja turizma, koja će trajati 6 mjeseci. Predviđene su i druge aktivnosti među kojima posjeta Nacionalnom parku “Una” u Bihaću i  Sloveniji kako bi se razmotrio njihov način upravljanja na rijeci Soči.

radiokonjic.ba

28.03.2024.

Izvor: ( radiokonjic.ba / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima