Otvoreni poziv – konzultantske usluge za razvoj strategije organizacije – Udruženje mreža za izgradnju mira

TNT GROUP

Suncokret – Centar za razvoj zajednice je nevladina i neprofitna udruga utemeljena 2004. godine u Vrginmostu/Gvozdu u Hrvatskoj kao odgovor na psihosocijalne potrebe u zajednici nakon rata. Suncokret se bavi razvojem zajednica unutar Sisačko-moslavačke županije. Cilj je ukazati na negativne psihološke, socijalne i kulturne posljedice socijalnih problema u regiji; poboljšati kvalitetu života za sve članove zajednice, posebice za one najugroženije u društvu; promovirati ponovnu izgradnju zajednice i podržati razvoj održivog demokratskog civilnog društva.

Suncokret je trenutno u procesu organizacionog razvoja, kroz koji integrira i principe osjetljivosti na konflikt uz podršku PeaceNexus fondacije. Kao dio ovog procesa odlučili smo se za razvoj nove strategije organizacije Strategiju vidimo kao dokument koji sadrži naše glavne ciljeve i prioritete dugoročnog karaktera (2025-2028), i sredstvo za donošenje odluka, identifikaciju operativnih koraka i partnera za realizaciju programa i aktivnosti. Proces izrade strategije treba da odgovori na sljedeće identificirane potrebe:

 • Razjašnjeno na koji način Suncokret postiže promjenu i šta je njegova primarna uloga u zajednici (npr. društveni centar, pružalac socijalnih usluga, poslodavac) i
 • Utvrditi kako Suncokretov doprinos može da se unaprijedi (npr. koje prilike postoje, a nisu iskorištene);
 • Utvrditi modele koji će omogućiti održivo i optimalno ispunjavanje Suncokretove uloge (npr. kombinacija i odnos neprofitnih i aktivnosti koje donose profit kroz socijalno poduzeće);
 • Utvrditi opseg djelovanja (npr. ključne aktivnosti, zajednice u kojima se djeluje, ključne partnere);
 • Utvrditi koja organizaciona struktura je optimalna za utvrđeni nivo ambicije u smislu doprinosa, uloge i opsega djelovanja.

Također, proces strateškog razvoja treba da osigura prostor za Suncokret da bolje razumije kontekst i svoju ulogu u tom kontekstu, te da utvrdi koje ambicije ima kada je u pitanju osjetljivost na konflikt i implikacije koje to ima za Suncokretovo funkcioniranje i programske aktivnosti.

Suncokret traži ekspertsku podršku za dizajn participativnog procesa strateškog razvoja i izradu rezultirajuće strategije Konkretni zadaci u okviru dizajna procesa strateškog razvoja podrazumijevaju sljedeće konkretne aktivnosti i produkte:

 • Početna faza saradnje, koja uključuje pregled dostupnih dokumenata i razgovore sa timom Suncokreta i PeaceNexusa
  • Očekivani produkt: početni izvještaj, koji sadrži revidiranu metodologiju nakon analize dokumenata i brifing razgovora i plan za konsultacije ( ko će biti konsultiran i na koja pitanja)
 • Analiza konteksta koja podrazumijeva i prikupljanje i analizu inputa za strateško promišljanje od Suncokretovih partnera i korisnika; te mapiranje snaga i utjecaja Suncokreta; uz poseban osvrt na osjetljivost na konflikt.
  • Očekivani produkt: nulta verzija strategije, koja sadrži nacrt analize konteksta (sa posebnim osvrtom na osjetljivost na konflikt), snaga i uticaja Suncokreta u kontekstu, prijedlog strukture strategije i potencijalnih odgovora na strateška pitanja, kao i prijedlog radne agende za stratešku radionicu
 • Participativni proces strateškog razvoja (npr. vođenje strateške radionice; izrada scenarija) sa ciljem ažuriranja vizije i misije organizacije, te definiranja ciljeva, ključnih prioritetnih programa i aktivnosti u odnosu na nalaze iz analize konteksta.
  • Očekivani produkt: Prvi nacrt strategije s vizijom, misijom, ciljevima, programima i aktivnostima organizacije, te mapiranim potencijalnim donatorima za definirane ciljeve, kao i pregledom donetih odluka i/ili preostalih otvorenih pitanja za finalizaciju strategije.
 • Finalizacija strategije i izrada operativnog plana (npr. radionica za zatvaranje otvorenih pitanja i donošenje strateških odluka u odnosu na identificirane scenarije; razgovori sa ključnim akterima u zajednici sa ciljem prikupljanja povratnih informacija na nacrt strategije; radni sastanak sa ciljem definiranja strukture organizacije i uloga u timu).
  • Očekivani produkt: Finalna verzija strateškog plana sa operativnim planom, te pristupima za izgradnju odnosa sa mapiranim partnerima i donatorima za definirane programe i aktivnosti i utvrđenom optimalnom organizacionom strukturom.

Tiim Suncokreta i PeaceNexus fondacije će kroz cio proces pružati podršku konsultantu, kroz davanje pravovremenih informacija, komentara i eventualne logističke podrške za izvođenje zadatka.

Suncokret procjenjuje da je za ovaj zadatak potrebno između 25-30 dana (7-8 za analizu konteksta; 10-12 za participativni proces strateškog razvoja, 8-10 za finalizaciju strategije i izradu operativnog plana). Početak rada na ovom zadatku se očekuje od 15-6.2024. dok je vremenski okvir za izradu očekivanih produkata sljedeći:

 • Početni izvještaj – 30.7.2024
 • Nulti nacrt strategije, sa agendom i radnim planom strateške radionice – 30.8.2024
 • Prvi nacrt strategije – 15.10.2024
 • Finalna verzija strateškog plana sa operativnim planom – 30.1.2025.

Kandidati (pojedinačno ili u timu) trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • razumijevanje Suncokretovog konteksta ili sličnih konteksta (osiromašena, međuetnička sredina, šire pogranično područje pogođeno ratom i re-traumatizitano (npr. potresi))
 • umijeće vođenja strateških procesa za neprofitne udruge
 • upotrebljavanje različitih pristupa i prilagođavanje konkretnom zadatku u vezi sa participativnim planiranjem, izradom strategije, analizom konteksta, održivošću neprofitnih udruga)
 • iskustvo sa kreiranjem strateških scenarija u odnosu na potencijalne rizike
 • iskustvo sa mapiranjem partnera i donatora u hrvatskom kontekstu
 • iskustvo rada sa tipom organizacija kakva je Suncokret (organizacija fokusirana na lokalnu zajednicu, rad sa mladima i volonterima)
 • umeće slušanja i razumijevanja različitih perspektiva, fleksibilnost i prilagodljivost
 • govori i piše na hrvatskom jeziku

Ukoliko ste zainteresirani da na ovaj način pružite podršku Suncokretu i budete dio našeg razvoja, pošaljite sljedeća dokumenta na imejl suncokret_gvozd@yahoo.com ne kasnije od 2.6.2024.

 • Kratki CV sa istaknutim relevantnim iskustvima
 • Prijedlog metodološkog i vremenskog okvira, sa konkretnim aktivnostima
 • Financijski prijedlog u skladu sa metodološkim prijedlogom (posebno odvojite troškove puta/smještaja za aktivnosti koje podrazumijevaju vaše prisustvo u Vrginmostu/Gvozdu)

Kontakt dva prethodna klijenta/osobe koje mogu posvjedočiti vašem iskustvu sa strateškim planiranjem.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima