Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje – Udruženje mreža za izgradnju mira

TNT GROUP

Na ovaj projekt mogu se prijaviti: 

 • žene koje su nezaposlene kontinuirano 12 mjeseci ili duže, bez obzira na nivo obrazovanja;
 • žene čiji je stepen obrazovanja najviše SSS (završena srednja škola), koje su nezaposlene kontinuirano 6 mjeseci ili duže;
 • žene koje su nezaposlene i primile su socijalnu (novčanu) naknadu u zadnjih 18 mjeseci;
 • muškarci do 35 godina starosti koji su nezaposleni kontinuirano 12 mjeseci ili duže, bez obzira na nivo obrazovanja. 
 • Mladi do 35 godina i žene bez obzira na dob, čiji je stepen obrazovanja najviše SSS (završena srednja škola), a koji su nezaposleni usljed smanjenja obima posla (otkaz iz ekonomskih razloga) kod zadnjeg poslodavca
 • Mladi koji su završili srednju školu u 2024.g. i tek ulaze na tržište rada  

Podrška Projekta uključuje: 

 • Obuku i edukaciju o traženju posla i tržištu rada (priprema i pisanje biografije, priprema za razgovor za posao; “soft” vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornostima radnika i sl.);
 • Informisanje o prilikama za posao i savjetovanje u toku potrage za poslom;
 • Spajanje sa poslodavcima radi zapošljavanja ili obuke za posao;
 • Obuku na radnom mjestu kod poslodavca, u zanimanju koje odgovara profilu nezaposlene osobe;
 • Finansijsku podršku za žene, koje su putem Projekta ostvarile zaposlenje i obuku kod poslodavca, za brigu o djeci predškolskog uzrasta za vrijeme trajanja obuke kod poslodavca. Za ostvarenje finansijske podrške potrebno je ispuniti dodatne kriterije sa kojima će korisnice projekta biti naknadno upoznate.

Sve usluge projekta su besplatne. 
Vašu prijavu na javni poziv popunite klikom na link 
Prijavi se na oglas 
Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa Projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba  ili pozvati na broj: +387 33 846 940.    Dodatne napomene:

 • Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera,  u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta Projekta.
 • U slučaju prevelikog broja prijava, korisnici projekta bit će odabrani nasumično među onima koji ispunjavaju uslove s obzirom na ograničena finansijska sredstva Projekta.
 • Projekt zadržava pravo daljnje provjere navoda kandidata i njihove podobnosti za sudjelovanje i korištenje usluga Projekta nakon prijave kandidata.
 • Projekat ne može garantovati spajanje sa poslodavcem kao ni zapošljavanje, ali usluge Projekta osiguravaju sve što je potrebno da se kandidati adekvatno pripreme i razviju i/ili unaprijede svoje vještine i znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.
 • Lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za Projekat, a u svrhu učešća u Projektu, pohranjujemo u bazu Kolektiva i koristimo ih u svrhu definisanu Projektom što, između ostalog, znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u Projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

Kolektiv d.o.o. (MojPosao.ba) je privatna agencija za posredovanje u zapošljavanju koja na području Bosne i Hercegovine postoji i uspješno posluje duže od dvadeset godina. Kolektiv nudi usluge posredovanja u zapošljavanju, savjetovanje i informisanje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja,  organizuje osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih lica, ali i profesionalno usmjeravanje, informisanje i savjetovanje stručnih kadrova. Kolektiv aktivno učestvuje u društveno-odgovornim kampanjama i projektima koji se bave pitanjem poboljšanja uslova na tržištu rada. Kolektiv sarađuje sa preko 35.000 poslodavaca i 500.000 posloprimaca.

U prethodnom periodu, u okviru projekta „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatne agencije za zapošljavanje“, finansiranog od strane Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i uz podršku Svjetske banke, pružene su usluge savjetovanja za preko 4.000 korisnika projekta, od kojih je više od 1.000 zaposleno u suradnji sa preko 170 poslodavaca.Kako bi nastavili sa pružanjem usluga i poboljšanjem uslova na tržištu rada, Kolektiv objavljuje poziv svim zainteresovanim i odgovarajućim posloprimcima za sudjelovanje u projektu „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatne agencije za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: „Projekt“) koji finansira Ambasada Švedske a podržava Svjetska banka. Ovaj poziv je otvoren za neaktivne, nisko kvalificirane i dugoročno nezaposlene žene i dugoročno nezaposlene mlade muškarce, bez obzira da li su prijavljeni na biro za zapošljavanje ili ne,  s ciljem podrške njihovom ulasku ili povratku na tržište rada.

Kolektiv posluje u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Posjeduje sva potrebna ovlaštenja i dozvole za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju.

Registrovani smo za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju i izdata nam je dozvola Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: UPI 03-30/12-355/22 EB od 09.11.2022. godine za obavljanje poslova posredovanja u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.Kolektiv je uskladio svoje poslovanje sa domaćom i EU legislativom u odnosu na zaštitu ličnih podataka (GDPR).

Sve zbirke ličnih podataka su registrovane kod Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Sva pitanja vezana za lične podatke mogu se uputiti na e-mail adresu: szlp@kolektiv.ba

Lokacija: Bosna i Hercegovina (Rad iz firme)

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 29.05.2024.

Trajanje oglasa: 185 dana (ističe 29.11.2024.)

mojposao.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima