SARADNIK/ICA U STRUČNOM TIMU ZA PODRŠKU SOS PORODICAMA – Udruženje mreža za izgradnju mira

TNT GROUP

1 pozicija

Lokacija: Sarajevo

Saradnik/ica u timu za podršku SOS porodicama je odgovoran da pruži mogućnosti i programe koji podržavaju SOS majku/roditelja u poticanju razvoja djece/mladih u brizi. Voditelj/ica je slučaja za porodice koje su mu/joj dodijeljene. Poštuju individualnost svake SOS porodice i podržavaju je prema njihovim specifičnim potrebama i zahtjevima. Sarađuje sa SOS mamama/roditeljima u procesu razvojnog planiranja za djecu i informira tim za podršku o statusu realizacije plana. Aktivno učestvuje u radu tima za podršku i implementira planove.

Saradnik/ica u timu za podršku SOS porodicama u cjelosti poštuje i implementira sve SOS standarde brige o djeci i mladima koji su u skladu sa međunarodnim dokumentima, te prati i podržava njihovu implementaciju u SOS porodicama i izvještava o svim procesima vezanim za kvalitet brige u SOS porodicama koje vodi.

 • Podržava porodicu koristeći metodologiju vođenja slučaja;
 • Savjetuje i radi edukativno sa SOS mamama/SOS roditeljima;
 • Funkcionalno je nadređen/a SOS mamama/SOS roditeljima;
 • Podržava SOS porodicu u svim fazama od pripreme za prijem djeteta u porodicu do izlaska iz brige;
 • Podržava SOS porodicu u situacijama koje zahtjevaju kriznu intervenciju;
 • Individualno savjetodavno radi sa djecom i mladima;
 • Organizuje i realizuje grupni rad sa djecom u skladu sa potrebama;
 • Sarađuje sa školama, klubovima drugim institucijama i NV organizacijama važnim za kvalitetan razvoj djece.
 • Visoka stručna sprema (minimalno 180 ECTS bodova) iz oblasti: psihologija, pedagogija, socijalni rad, defektologija.
  • Iskustvo rada u programima podrške razvoju djece i mladih
  • Iskustvo u savjetodavnom radu (grupnom i individualnom)
  • Vozačka dozvola B kategorije
  • Poznavanje rada na računaru
  • Dobro poznavanje zakonske regulative i funkcionisanja socijalnog sektora u BiH;
  • Vještine treniranja (coaching) i mentorstva
  • Visok nivo komunikacijskih vještina
  • Prihvatanje različitosti i spremnost na timski rad
  • Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji

Oglas ostaje otvoren do 05.04.2024. godine.Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba

Ili na adresu:

SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Semira Frašte b.b. , 71000 Sarajevo,

sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK_ICA U STRUČNOM TIMU ZA PODRŠKU SOS PORODICAMA“ Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima