Vlada Županije Zapadnohercegovačke usvojila Uredbu o jedinstvenim kriterijima i postupku odabira i prijema stažista sa visokim obrazovanjem

TNT GROUP

U sklopu projekta “Podrška uključivanju građana Županija HBŽ i ZHŽ u borbu protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru” Centar za građansku suradnju iz Livna u suradnji s pravnim stručnjacima je analizirao zakonodavni okvir u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Pet zakonskih i podzakonskih akata je analizirano nakon provedenog istraživanja, među kojima se nalazi i Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj o kojoj nešto više donosimo u nastavku.

Naime, 11. travnja 2024. godine Vlada je donijela Uredbu o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Ovom Uredbom su utvrđeni kriteriji izbora vježbenika u tijelima državne službe: završen stupanj visoke stručne spreme odnosno završen ciklus visokog obrazovanja; prosjek ocjena završenog studija, trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje i invalidnost.

U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave ŽZH može se reći da je usvojena Preporuka 11. Centra za građansku suradnju koja glasi:

Osigurati bolju dostupnost informacija o rezultatima javnih natječaja za prijem vježbenika upotrebom modernih tehnologija, na način da se rješenje o izboru vježbenika objavljuje na oglasnoj ploči tijela državne službe, kao i web stranicama tijela državne službe i Povjerenstva, budući da ranija Uredba nije sadržavala ovu odredbu, dok usvojena Uredba propisuje da se Rang lista kandidata utvrđuje na Obrascu broj 3 koji čini sastavni dio Uredbe a objavljuje se na internet stranici koju koristi Agencija.

Isto tako može se reći da je usvojena Preporuka 12. koja glasi:

Preformulirati odredbe o primjeni načela proporcionalne zastupljenosti, prema kojem struktura državnih službenika okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva, kod prijema dva ili više vježbenika, na način da rukovoditelj može izvršiti prijem kandidata i mimo redoslijeda utvrđenog u prethodnoj fazi natječajne procedure primjenom načela proporcionalne zastupljenosti, samo u slučaju da više osoba ima isti ukupan broj bodova, a ovi slučajevi ne smiju se zloupotrebljavati ako mogu dovesti do izbora manje stručnog kandidata, što je veoma pohvalno. Naime, ranije donesena Uredba je propisivala da ukoliko se vrši prijem dva ili više vježbenika, rukovoditelj može izvršiti prijem kandidata i mimo redoslijeda utvrđenog u prethodnoj fazi natječajne procedure, pod uvjetom da su osvojili najmanje jednu trećinu od ukupnog zbroja bodova, a u cilju zadovoljavanja načela proporcionalne zastupljenosti prema kojem struktura državnih službenika u tijelima državne službe Županije, gradova i općina okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva, prema posljednjem popisu stanovništva.

Ovdje je potrebno spomenuti da Europska komisija u svom Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2022. godinu kao jednu od slabosti kod procesa zapošljavanja u državnoj službi, navodi upravo činjenicu da se kandidati često biraju bez primjene principa zasluga, a u nekim procedurama zapošljavanja, posebno na županijskoj razini, konačan izbor zavisi od etničke pripadnosti nego zasluga. Prema stavu Europske komisije, Ustavne odredbe o općoj zastupljenosti stanovništva u javnoj upravi se ne trebaju tumačiti na način da zahtijevaju strogu etničku zastupljenost u državnoj službi i propisi bi trebali osigurati da etnički kriterij ne prevladava nad profesionalnim kriterijima kod zapošljavanja.

Također, Uredbom se želi minimalizirati utjecaj intervjua prilikom provedbe prijema vježbenika u tijela državne službe, na način da se intervju ipak zadržava kao faza natječajnog postupka, ali se potencijalna maksimalna razlika u dodijeljenim bodovima smanjuje. S ciljem dodatnog vrednovanja izvrsnosti kandidata tijekom studiranja uvodi se još jedan kriterij za bodovanje, a odnosi se na nagradu za uspjeh tijekom studiranja u vidu dodjele bodova za dekanovu nagradu i rektorovu nagradu.

Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 8/24.)

 

Iako je pohvalno što se Uredbom želi minimalizirati utjecaj intervjua, preporuka CGS-a koja se odnosi na ukidanje obaveznog usmenog intervjua za vježbenike nije usvojena.

Smatramo da je potrebno po uzoru na federalne propise ukinuti usmeni intervju za vježbenike, imajući u vidu da se radi o prvom zaposlenju kandidata, koji tek trebaju ostvariti prvo iskustvo u oblastima za koje su se školovali. Može se zaključiti da propisana rješenja pružaju širok prostor za manipuliranje pri zapošljavanju i kada su u pitanju vježbenici u državnoj službi.

Ova aktivnost je realizirana u okviru projekta “Podrška uključivanju građana Zapadnohercegovačke Županije u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru” koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI uz financijsku podršku USAID-a.

Post Vlada ŽZH usvojila Uredbu o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem je prvi puta viđen na Grude Online.

Izvor: ( www.grude-online.info / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima