MUP HBŽ: Izvještaj o sigurnosnom stanju od 27. 5. do 03. 6. 2024. godine

TNT GROUP

U periodu od 27. 5. do 03. 6. 2024. godine u Hercegbosanskoj županiji dogodilo se ukupno osamnaest saobraćajnih nesreća, od kojih pet sa povrijeđenim osobama (1 SSO, 3 TTO i 4 LTO), četiri saobraćajne nesreće sa većom materijalnom štetom i devet sa manjom materijalnom štetom. Na području Policijske uprave Livno zabilježeno je pet saobraćajnih nesreća, na području PU Tomislavgrad trinaest saobraćajnih nesreća, dok na području PU Drvar nije zabilježena nijedna saobraćajna nesreća.

Što se tiče kriminaliteta, evidentirano je šest događaja koji spadaju u krivična djela:

– 1 x KD “Oštećenje tuđe imovine”,
– 1 x KD “Posebni slučajevi krivotvorenja dokumenata”,
– 1 x KD “Ugrožavanje javnog saobraćaja”,
– 1 x KD “Lakše tjelesne povrede”,
– 1 x KD “Krađa”,
– 1 x KD “Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja”.

Nadalje, na području Hercegbosanske županije zabilježena su tri prekršaja protiv javnog reda i mira:

– jedan prekršaj po članu 5. Zakona o javnom redu i miru (tuča i nasilje),
– jedan prekršaj po članu 7. Zakona o javnom redu i miru (uznemiravanje),
– jedan prekršaj po članu 33. Zakona o javnom redu i miru (ometanje službenih osoba u vršenju javnih ovlasti).

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

Objavljeno od strane MUP-a HBŽ: Izvještaj o stanju sigurnosti od 27. 5. do 03. 6. 2024. godine pojavio se prvi put na Tomislav City.

Izvor: ( tomislavcity.com / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima