Počeo upis djece u Dječji vrtić “Grude”

TNT GROUP

Obavijest iz Dječjeg vrtića Grude o raspisivanju Javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić “Grude”, Grude za pedagošku 2024./2025. godinu

 1. Podnošenje zahtjeva za upis

Dječji vrtić “Grude”, Grude primat će Prijave za upis djece u desetosatni program vrtića od 15. – 22. lipnja 2024. godine, od 8:00 – 14:00 sati.

 1. Dokumenti uz Prijavu za upis djeteta u Vrtić

Roditelji/skrbnici djece koja se prijavljuju za upis u Vrtić, obavezni su na dan prijave u Vrtić dostaviti sljedeće:

 • Rodni list djeteta ili preslika istog,
 • Potvrda o prebivalištu jednog roditelja/skrbnika (ne starije od 3 mjeseca od dana predavanja obrasca za prijavu),
 • Potvrda o odgodi polaska u školu nadležnog Odjela (za djecu koja 01. rujna 2024. godine pune 6 godina).

Dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa (original ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci od dana dostavljanja)

 1. Za dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi : Rješenje odnosno Potvrda Centra za socijalni rad da je dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
 2. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: Potvrda o zaposlenosti roditelja, te dokaz o samohranosti;
 3. Za dijete roditelja RVI rješenje o statusu RVI;
 4. Za dijete oba zaposlena roditelja: Potvrda o zaposlenosti roditelja;
 5. Za dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list.
 6. Za brata/sestru djeteta koje već pohađa Vrtić – Kućna lista.

O upisu djece s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis na osnovu dokumentacije i procjene o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Vrtić može ponuditi.

U tu svrhu roditelji/skrbnici dužni su dostaviti:

 • Za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje nadležne stručne Komisije ili nalaz i mišljenje ostalih stručnjaka;
 • Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe; relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba;
 • Za dijete koje živi u izuzetno teškim socijalnim prilikama: preporuka Centra za socijalni rad.

Svi roditelji/skrbnici čija se djeca upisuju u Vrtić imaju obvezu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta, koje između ostalog sadrži informacije o redovitosti cijepljenja.

Liječničko uvjerenje roditelji će biti dužni dostaviti kod potpisivanja Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja.

 • Prednost za upis u desetosatni program

Ukoliko vrtić ne može da zadovolji sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području općine Grude, prednost pri upisu imati će:

 • Dijete bez roditelja, odnosno roditeljskog staranja,
 • Dijete samohranog zaposlenog roditelja,
 • Dijete roditelja RVI,
 • Dijete kome su oba roditelja zaposlena,
 • Dijete u godini prije polaska u školu,
 • Dijete s teškoćama u razvoju,
 • Dijete iz obitelji sa troje ili više djece,
 • Dijete kojem brat ili sestra pohađa Vrtić.

U slučaju prijavljivanja većeg broja djece po javnom pozivu u odnosu na raspoloživi broj smještajnog kapaciteta Vrtića, prednost imaju prijave koje se podnesu ranije, a nakon zadovoljavanja gore navedenog kriterija.

 1. Objava rezultata upisa

Povjerenstvo za prijem djece objavit će rezultate upisa najkasnije u roku od 7 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis, te ga objaviti na oglasnoj ploči vrtića.

Roditelj/staratelj djeteta, nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 7 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Post Počeo je upis djece u Dječji vrtić „Grude“ je prvi puta viđen na Grude Online.

Izvor: ( www.grude-online.info / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima